Opublikowano

Zgłoszenie zakończenia prac i wniosek o wypłatę grantu- wzory w zakładce „dla mieszkańca”

  1. Po wykonaniu instalacji objętych Umową udzielenia Grantu, należy zgłosić instalację do odbioru przez Operatora [odbiór do 21 dni od zgłoszenia].
  2. Po dokonaniu odbioru przez Operatora należy złożyć wniosek o wypłatę grantu