Opublikowano

Umowa Grantobiorca-Wykonawca

Zalecany wzór Umowy Grantobiorca-Wykonawca

W związku z prośbą wielu Grantobiorców w zakładce dla mieszkańca opublikowany został wzór umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą. Wzór Umowy jest zalecany a nie obowiązkowy i może podlegać modyfikacjom wg ustaleń Stron.

Operator przypomina, że umowa z Wykonawcą może być zawarta po podpisaniu umowy pomiędzy Grantobiorcą a Grantodawcą tj. ZMGE Żywiec.

Opublikowano

Minimalne parametry urządzeń

W zakładce dla mieszkańca oraz dla wykonawcy zostały opublikowane minimalne parametry techniczne głównych urządzeń. Informujemy, że parametry te są minimalnymi jakie muszą spełniać urządzenia, co pozwala mieszkańcom także na wybór urządzeń o parametrach (np mocach) wyższych niż wskazane.

Opublikowano

Wzór umowy udzielenia Grantu

W związku z Uchwałą Zarządu ZMGE w Żywcu z dnia 19.05.2020 zmieniony został wzór umowy o udzielenie grantu. Zmiany dotyczą §3 pkt 4 oraz §4 pkt 12. Obowiązujący wzór w zakładce dla mieszkańców.