Opublikowano

Operator Projektu, informuje że termin zakończenia realizacji inwestycji w ramach Programu Słoneczna Żywiecczyzna, zostaje przedłużony do 31.03.2022r.

Przedłużony termin realizacji dotyczy tylko i wyłącznie Grantobiorców z naboru uzupełniającego. Do 31.03.2022r. inwestycja musi być zakończona odbiorem przedsięwzięcia przez Operatora Projektu. Operator Projektu ma 21 dni na odbiór, licząc od daty zgłoszenia zakończenia prac montażowych.