Opublikowano

Zgłoszenie mikroinstalacji do Tauron po 27.04.2021!

Operator Projektu przypomina Wykonawcom i Grantobiorcom o konieczności dołączenia do ZM poprawnych załączników tj. certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań NC RfG. Od dnia 27.04.2021 deklaracje zgodności nie będą akceptowane przez Tauron.