Opublikowano

Uwaga Wykonawcy: przykładowe dokumenty i protokoły umieszczone w zakładce ” dla wykonawcy”

Zalecamy by po montażu Wykonawca skorzystał z załączonej „listy kontrolnej” i dokonał weryfikacji poprawności wykonania instalacji fotowoltaicznej , przypominamy jednocześnie że Wykonawca może być obciążony kosztami ponownych odbiorów.