Opublikowano

Umowa Grantobiorca-Wykonawca

Zalecany wzór Umowy Grantobiorca-Wykonawca

W związku z prośbą wielu Grantobiorców w zakładce dla mieszkańca opublikowany został wzór umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą. Wzór Umowy jest zalecany a nie obowiązkowy i może podlegać modyfikacjom wg ustaleń Stron.

Operator przypomina, że umowa z Wykonawcą może być zawarta po podpisaniu umowy pomiędzy Grantobiorcą a Grantodawcą tj. ZMGE Żywiec.