Opublikowano

Pilna informacja dla mieszkańców.

W związku z ulotkami, reklamami, zawiadomieniami dostarczanymi do mieszkańców przez różne firmy Operator informuje, że na obecnym etapie nie ma konieczności podpisywania jakichkolwiek umów z firmami czy wykonywania przez nie audytów! Operator Projektu będzie się kontaktował telefonicznie w sprawie złożenia wniosku o udzielenie grantu. Wysyłanie zapytań o wycenę do firm, nastąpi po złożeniu wniosku i dokumentów do Operatora.

Przestrzegamy mieszkańców przed podpisywaniem z firmami zleceń/umów i zaciąganiem zobowiązań, nie wynikających z Regulaminu Programu „Słoneczna Żywiecczyzna”