Opublikowano

Nabór wykonawców

Informacja dla Wykonawców!

Wnioski o wpis na listę wykonawców przesyłać będzie można od dnia 24.04.2020 e-mailem na adres: zywiec@ascalor.pl

Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły w okresie realizacji Projektu.

Druk wniosku o wpis na listę w zakładce „dla wykonawcy”. Niezbędne załączniki nr 1-7 i 9 (załącznik nr 8 nie składamy):

  1. Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania firmy (jeśli nie wynika z CEIDG/KRS)
  2. Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym (np zaświadczenie CEIDG, KRS)
  3. Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS, US
  4. Polisa OC+ dowód opłacenia
  5. Zestawienie wykonanych instalacji +referencje (lokalizacja/powiat; rodzaj instalacji, moc, referencje lub inny dokument np protokół odbioru, faktura itp. Nie wymagane są dane osobowe lub nr tel klientów prywatnych)
  6. Kopie uprawnień osób
  7. Dokument potwierdzający autoryzację producenta falowników (nie jest dokumentem obowiązkowym)
  8. Karty materiałowe urządzeń wraz z niezbędnymi dokumentami  /panele, konstrukcja, falownik, pompa ciepła,/ potwierdzające spełnienie minimalnych wymogów ( będą składane po ustaleniu i opublikowaniu minimalnych wymogów ws urządzeń)
  9. Oświadczenia/zobowiązania wykonawcy