Opublikowano

Informujemy, że z uwagi na nie zatwierdzenie regulaminu oraz procedury naboru dodatkowego w Projekcie „Słoneczna Żywiecczyzna” przez Urząd Marszałkowski tymczasowo wstrzymujemy procedurę naboru dla mieszkańców .

Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji nabór zostanie ponownie ogłoszony na stronach internetowych Biura Operatora Ascalor oraz Związku Międzygminnego ds. Ekologii.