Opublikowano

KOMUNIKAT DLA GRANTOBIORCÓW

Ostateczny termin składania wniosków o udzielenie grantu został wyznaczony na dzień 01.03.2021 godz 15.00.

Wszystkie osoby, które znalazły się na liście grantobiorców Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie grantu w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2021.

Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami- szczegóły w zakładce dla mieszkańców. Wnioski można złożyć do biura Operatora lub na dyżurach w gminach. Nie złożenie wniosku w terminie oznacza skreślenie z listy uczestników.

Po złożeniu wniosku zostanie on zweryfikowany, a w kolejnym kroku Grantobiorca w celu podpisania umowy grantowej zobowiązany będzie dostarczyć m.in formularz wyboru wykonawcy. Grantobiorcy, którzy mają już wybranego wykonawcę mogą złożyć formularz wyboru wykonawcy wraz z wnioskiem o udzielenie grantu.

Opublikowano

Dodatkowy nabór Grantobiorców na pompy ciepła rozpocznie się od 28.12.2020 godz.8.00. i potrwa do 08.01.2021 godz.15.00. Nabór będzie prowadzony wyłącznie online poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Projektu. Więcej szczegółów wkrótce w zakładce „Dodatkowy nabór Grantobiorców”

http://zywiec.ascalor.pl/

http://zywiec.ascalor.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin_dodatkowego_naboru_dla_pomp_ciepla.docx